top of page

Personalirendi teenused

TÖÖPAKKUJALE

TÖÖPAKKUJALE
SINU EDU ON SAAVUTATAV INIMESTEGA

Lühiajaline asendus
Teie ettevõttes esineb puhkusteperioode, mil töömaht ja lõpetamist vajavad tegevused ei pruugi ootele jääda. T-rent abiga leiad oma ettevõttesse sobiva renditöötaja, kes täidab edukalt talle antud ülesanded ja laseb põhitöötajal teenitud puhkust täiel rinnal nautida. Ajutine renditöötaja on sobiv lahendus nendeks puhkudeks, kui põhitöötaja mingil põhjusel oma tööülesandeid täita ei saa.

Paindlik tööjõurent
Majanduses valitsev ebakindlus, tellimuste või töömahu ajutine suurenemine, tootmise tsüklilisus ja muud asjaolud toovad kaasa vajaduse tööjõu paindlikuks planeerimiseks. T-rent tagab Teile sobivad töötajad just selleks hetkeks, kui neid kõige enam vajate.

Personalirent kui teenus
T-rendi ülesanne on leida Teie ettevõtte väärtuste ja kultuuriga sobivad töötajad ja tagada asendused juhuks, kui selleks vajadus tekib. Nii on tööülesanded alati täidetud ja ajakulu sobiva töötaja või asenduse leidmiseks minimaalne.

Tööjõu rent

bottom of page